Avalik loeng "ATM trends, experiences and perspectives"

Sarnaselt eelmisele õppeaastale viib Eesti Lennuakadeemia ka 2014. aastal läbi loengutesarja, millega tutvustatakse lennunduse kaasaegseid arengusuundasid. 

Loengud toimuvad akadeemia esmakursuslaste õppeaine “Sissejuhatus lennundusse II” raames, kuulama ja osalema on aga oodatud kõik huvilised nii akadeemiast kui väljastpoolt.  

Loengute ajakava: 

  • 05.02  Jaan Tamm „Lennutransport kui globaalne süsteem“  
  • 12.02  Ants Aaver „Kaasaegse lennundushariduse arengusuundadest“
  • 19.02  Teo Krüüner „Ohutus kui inimese igapäevane suhe teda ümbritseva keskkonnaga“
  • 26.02  Allan Nõmmik „Lennuohutuse süsteemne juhtimine“
  • 05.03  Teo Krüüner „Aerodünaamika kui teaduse ajaloolis-loominguline areng“
  • 12.03 Kert Kotkas „Õigussüsteemi struktuur. Lennundusõiguse koht õigusruumis“        
  • 19.03  Signe Vanker „Keskkonnakaitse lennunduses“     
  • 26.03  Peep Lauk „Õhusõiduki ehituse arengusuunad“
  • 02.04  Nele Andresen „Ülevaade kaasaja seire-, navigatsiooni- ja raadiosidetehnoloogiatest“  
  • 09.04  Tapani Keskikuru „ATM trends, experiences and perspectives“ 

Loengud toimuvad kolmapäeviti kell 15.00-16.30 lennuakadeemia aulas (2. korrusel).  

Loengute temaatika hõlmab erinevaid valdkondi: lennutranspordi koht ja jätkusuutlikkus Euroopa Liidu transpordisektoris ja globaalses transpordivõrgustikus; ohutusjuhtimine; lennundusõigus; lennundushariduse areng; lennundus ja keskkond; lennuliikluse juhtimine; õhusõiduki ehituse arengusuunad; aerodünaamika; uued seire- ja raadiosidetehnoloogiad ja palju muud.

Eesti Lennuakadeemia aadress: Lennu 40, Reola küla, Ülenurme vald, 61707 Tartumaa.
Rohkem infot: laura.vetik@eava.ee.