Õppeaasta avaaktus

Eesti Lennuakadeemia õppeaasta avaaktus toimub 01.09 algusega kell 13.00 lennuakadeemia aulas.

Aktuse avamine

Lipu sissetoomine

Eesti Vabariigi hümn – Krislin Sallo

Eesti Lennuakadeemia rektor hr Jaanus Jakimenko sõnavõtt

Muusikaline vahepala – Krislin Sallo

Esmakursuslaste ja väliskülalisüliõpilaste tervitamine

Üliõpilasesinduse sõnavõtt – Mikk Andreson

Muusikaline vahepala – Krislin Sallo

Külaliste sõnavõtud

Lõppsõna

Gaudeamus

Lipu väljaviimine


Aktusele järgneb esimese kursuse üliõpilaste pildistamine