Esimene avalik loeng sarjast "Sissejuhatus lennundusse"

Eesti Lennuakadeemia korraldab 2013. aasta 31. jaanuarist kuni aprilli lõpuni igal neljapäeval avaliku loengu sarjast "Sissejuhatus lennundusse". 

Koos lennuakadeemia esmakursuslastega on ka kõikidel teistel huvilistel võimalus tulla kuulama loenguid, mis annavad alusteadmised lennunduse mõistmiseks. Oma ala spetsialistid tutvustavad lühidalt selliseid valdkondi nagu globaalne lennutransport, lennuohutus, aerodünaamika, lennundusõigus, lennuliiklusteenindus, õhusõiduki ehitus ja hooldus, seire- ja raadiosidetehnoloogiad, keskkonnakaitse lennunduses jm.  

Esimese loengu peab lennuakadeemia õppeprorektor Ants Aaver teemal "Kaasaegse lennundushariduse arengusuundadest". Loeng toimub 31. jaanuaril kell 15.00-16.45 Eesti Lennuakadeemia ruumis B203. Osalemiseks pole vaja eelnevalt registreerida.

NB! Seoses õppejõu haigestumisega on avaloengu teema muutunud. Esimese loengu peab erukindralmajor Teo Krüüner teemal "Ohutus kui inimese igapäevane suhe teda ümbritseva keskkonnaga".

Ootame kõiki kuulama! 
Lisainfo: laura.vetik@eava.ee või tel  7 448 109