28. novembril toimub ELAs Tartumaa arengukonverents "Väärt elu haritud maal"

Tartumaa arengukonverents "Väärt elu haritud maal"
28. november 2012

Eesti Lennuakadeemia saalis Ülenurmel

 
10.00–10.15 Sissejuhatus: Reno Laidre, Tartu maavanem

10.15–10.40 Kesksed väljakutsed Tartumaa arengus ja strateegia aastani 2020: Rivo Noorkõiv, konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia  konsultant

10.40–11.05 Avaliku sektori eestvedaja roll Tartumaa arendustegevuses: Taivo Tali, Mäksa vallavanem

11.05–11.30 Kolmas tööstusrevolutsioon, innovatsioon ja nutikam tootmine: Toomas Noorem, Tartu Teaduspargi direktor

11.30–11.55 Haridus kasvumootorina: prof. Kristjan Haller

11.55–12.45 Lõuna   

12.45–14.10 Terviseklaster kui Tartumaa võimalus: Margus Ulst, Tartu Ülikooli Kliinikum

13.10–13.35 Tartu linna roll ja võimalused maakonna ruumimustri kujundamises: Indrek Ranniku, Tartu Linnavalitsus; Martin Gauk, Tartu Ülikool

13.35–14.00 Tartumaa ühendatus maailmaga: prof. emer. Ilmar Pihlak

14.00–14.30 Arutelu ja kokkuvõte

Konverentsile on oodatud Tartumaa arengust huvitatud, kes soovivad kaasa mõelda, missuguste ühiste tegevuste, arenduste ja investeeringutega parandada inimeste eneseteostuse võimalusi Tartumaal. Osavõtuks on vajalik eelnev registreerumine.

Info: Margus Hendrikson, 730 5254, 529 1017, margus.hendrikson@tartumaa.ee.

Allikas: http://tartu.maavalitsus.ee/et/uudised/-/asset_publisher/d0QX/content/id/3484004.