26.-30. novembril toimub ohutusjuhtimisalane põhikoolitus

26.-30. novembril toimub Tallinnas Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO), Lennuakadeemia ja Lennuameti koostööna ohutusjuhtimisalane põhikoolitus, mille eesmärk on anda baasteadmised lennundusohutusega seotud tööülesannete täitmiseks.

Käsitletakse ohutusjuhtimise põhialuseid, ohtude tuvastamist, riskide ohjet, seonduvaid ICAO standardeid ja soovitatavat praktikat ning ohutusjuhtimise ülesehituse, rakendamise ja arendamise praktilisi aspekte.

Koolituse viivad läbi tunnustatud ICAO eksperdid, osalejateks 30 inimest pea kõikidest Eesti lennundusettevõtetest.

5-päevane koolitus lõpeb testiga.

Varasemalt toimus analoogne koolitus 2009. aastal.

Allikas: Lennuamet.