Avalik loeng teemal "Ohutus kui inimese igapäevane suhe teda ümbritseva keskkonnaga"

Sellel kolmapäeval, 19. veebruaril annab erukindralmajor Teo Krüüner avaliku loengu teemal "Ohutus kui inimese igapäevane suhe teda ümbritseva keskkonnaga". 

Loeng toimub kell 15.00-16.30 lennuakadeemia aulas, oodatud on kõik huvilised nii akadeemiast kui ka väljastpoolt.

Avalike loengute sari toimub esmakursuslaste õppeaine "Sissejuhatus lennundusse II" raames ning annab ülevaate kaasaegse lennunduse arengutest. Loengute temaatika hõlmab erinevaid valdkondi: lennutranspordi koht ja jätkusuutlikkus Euroopa Liidu transpordisektoris ja globaalses transpordivõrgustikus; ohutusjuhtimine; lennundusõigus; lennundushariduse areng; lennundus ja keskkond; lennuliikluse juhtimine; õhusõiduki ehituse arengusuunad; aerodünaamika; uued seire- ja raadiosidetehnoloogiad ja palju muud.

  • Loengud toimuvad veebruaris, märtsis ja aprillis igal kolmapäeval.  
  • Täpsema ajakava leiab siit.