27. septembri lõputööde kaitsmise ajakava

 LÕPUTÖÖDE KAITSMINE 27. september 2012 (ruumis C200)


Lõputööde kaitsmiskomisjon

Esimees:                    Jaan Tamm, PhD – Eesti Lennuakadeemia, rektor

Liikmed:                     Priit Part, MSc –  Eesti Lennuakadeemia, lennundustehnilise koolitusosakonna eksamijuht

Jaan Susi, PhD   – Eesti Lennuakadeemia, lennukoolitusosakonna teooriakoolitusjuht

Leho Roots, MSc – Eesti Lennuakadeemia,  lennunduse navigatsiooni lektor

Kalju Albert Pakker Avio, juhataja,

Eesti Lennuakadeemia, majandusarvestuse ja turunduse lektor

 

Lõpetajad:

 

Õhusõiduki juhtimise eriala   

10.00 – 10.30

Märt Soplepmann – Cessna 172 instrumentaallennuõppe lennupraktika päeviku uuendamine

Juhendaja: Ivar Mathiesen

Konsultant: Meelis Koovit

Retsensent: Maido Veebel

10.30 – 11.00

Artur Rodionov – Cessna 172 avioonikasüsteemi Garmin 1000 õppevahendi loomine

Juhendaja: Kaie Peerna, MA

Retsensent: Maido Veebel

11.00 – 11.30

Margus Koger – Projektõpe Eesti Lennuakadeemia piloodiõppes

Juhendaja: Kristi Seppa

Retsensent: Jaan Susi, PhD

Lennunduse side- ja navigatsiooniseadmete käitamise eriala

11.30 – 12.00

Alla Tšornenkaja – Ringhäälingusaatjate mõju hindamine lennuk-maa raadiosidele

Juhendaja: Kalev Märtens

Retsensent: Jüri Pedai

12.00 – 12.30

Heilike Engbusk – Häirekindlate koodide kasutamine lennunduses

Juhendaja: Urve Madar, PhD

Retsensent: Julia Berdnikova, MSc

 

LÕUNA         12.30 – 13.00

 

Õhusõiduki hoolduse eriala

13.00 – 13.30

Tambet Viljalo – Lennuparameetrite salvesti väikeõhusõidukile

Juhendaja: Jaanus Jakimenko, MBA
Konsultant: Karl-Eerik Unt, MSc

Retsensent: Nele Andresen

13.30 – 14.00

Vladimir Pärnaku – Diiselmootorite paigaldamise võimalused lennukil Piper Aztec E

Juhendaja:  Taavi Muru

Retsensent: Peep Lauk

 

Lennundustegevuse korralduse eriala (avatud õpe)

14.00 – 14.30

Meelis Kaur – Õhuseiredivisjoni passiivse seiresüsteemi operaatorite jätkukoolitus (piiratud juurdepääsuga lõputöö)

Juhendaja:  Mart Enneveer, PhD

Konsultant: leitnant Mihkel Lohk

Retsensent: Teo Krüüner

 

14.30 – 15.30 - kokkuvõtted