15.-16. novembril toimub XVII lennundusseminar

15.-16. novembril toimub Eesti Lennuakadeemias järjekorras juba XVII lennundusseminar. 

Seekordne seminar viiakse läbi põhiteemal “Eesti lennunduse lähituleviku väljakutseid toetava haridus- ja personalipoliitika kujundamisest”. 

Seminaril tulevad arutluse alla päevakajalised küsimused: kõrgharidusreformi mõjud lennundusharidusele, lennundusohutus, Euroopa Liidu lennundusregulatsioonide areng, lisaks Eesti lennundusettevõtteid ja -organisatsioone puudutavad personali- ning koolitusvajadused.

"Tingituna praegusest kiiresti muutuvast olukorrast Eesti lennunduses ja kõrghariduses on oluline kokku tuua oma ala eksperdid, et ühiselt probleeme analüüsida ning võimalike lahendusteni jõuda," ütles lennuakadeemia rektor Jaan Tamm.

Seminarile on registreerunud pea 200 inimest erinevatest lennundusettevõtetest nii Eestist kui ka välismaalt.