1. ja 4. juunil toimuvad lõputööde kaitsmised

Eesti Lennuakadeeima IV kursuse tudengid kaitsevad oma lõputöid reedel 1. juunil ja esmaspäeval 4. juunil. 

Lõputöö kaitstakse avalikult vastava komisjoni (edaspidi kaitsmiskomisjon) ees eelnevalt välja kuulutatud ajal ja kohas. Kaitsmine algab rektori sissejuhatuse ja komisjoniliikmete tutvustamisega, millele järgneb kaitsmisprotseduur. Kaitsmiskomisjoni töökorraldust vt eeskirja p 9.
Iga üliõpilase lõputöö kaitsmise protseduur (a 30 min) on üldjuhul alljärgnev:
1) Kaitsmiskomisjoni esimees annab üliõpilasele sõna oma lõputööst lühikokkuvõtte esitamiseks 2 min.

2) Üliõpilane esitab oma tööst lühikokkuvõtte 10 min.

3) Kaitsmiskomisjoni sekretär või kohalviibiv retsensent loeb ette retsensiooni 5 min.

4) Üliõpilane vastab retsensendi küsimustele ja märkustele 5 min.

5) Üliõpilane vastab kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele 6 min.

6) Üliõpilase lõppsõna  2 min.

Pärast viimase üliõpilase esinemist toimub kaitsmiskomisjoni kinnine koosolek, kus tehakse kaitsmisest kokkuvõtted ja arvutatakse välja iga üliõpilase lõplik hinne.