7.-11. aprill toimub täienduskoolitus raadiosidesüsteemide käitajatele

Koolitusele oodatakse kõiki neid, kelle töö on seotud raadiosaate- ja vastuvõtusüsteemide planeerimise, kasutamise, paigaldamise ja hooldusega. Koolitusprogramm kohendatakse lähtuvalt osalejate ettevalmistuse tasemest.

Koolitusel käsitletakse sidesüsteemide sõlmede  mõju raadioside kvaliteedile ning viiakse läbi süsteemi parameetrite praktilisi mõõtmisi. Koolitus toimub kaasaegse mõõteriistapargi ja infotehnoloogilise varustatusega side- ja navigatsioonisüsteemide laboris.

Õppetöö põhivormiks on iseseisev töö laboris, millele eelneb lühike loengutsükkel, kus värskendatakse füüsika, elektri-  ja raadiotehnika alaseid teadmisi ning demonstreeritakse  praktilisi eksperimente.

Praktilised tööd: ostsilloskoobi, spektraalanalüsaatori, signaal- ja funktsionaalgeneraatori tööpõhimõte, kasutamine. Antenni häälestamine, antennifiidri parameetrite määramine; saatja-vastuvõtja põhiparameetrite määramine; navigatsioonisignaali simuleerimine. 

  • Kursuse maht: 5 päeva (esmaspäevast reedeni), 39 akadeemilist tundi. 
  • Koolituse maksumus: 550 € (hind ühele osalejale).
  • Rohkem infot ja registreerumine siin (tähtaeg 28.03.2014).