Lennundusettevõtte käitamine

Kelleks saadakse?    

Lennundusettevõtte käitamise spetsialistina vastutad sa lennundusettevõtte või selle üksuse juhtimis- ja arendusalase tegevuse eest. Sinu töö eesmärgiks on tagada kõigi üksuste koordineeritud ja tõrgeteta tegevus, et kindlustada ettevõtte kui terviku toimimine. 
  • Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga, mida tulevikus teha saan, kuna väljundeid ja valikuid edasiseks karjääriks on palju. Tule ja tee õige valik just enda jaoks! (Eleri Pärna, lennundusettevõtte käitamise eriala tudeng)

Mida peab tegema sisseastumiseks (2017. a vastuvõtt)?

  • Sooritama peab reaalaine riigieksami (lai või kitsas matemaatika);  
  • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) keeletasemel B1 (B2-tase ja kõrgem annab kandideerimisel lisapunkte) ning  
  • läbida tuleb sisseastumiseksam.      

Mida õpitakse? 

Lennundusettevõtte käitamise erialal õpitakse tundma erinevate lennundusettevõtete töökorraldust. Teoreetilise õppetöö käigus läbitakse:
  • lennunduse üldained: lennuohutuse alused, lennundusmeteoroloogia, aerodünaamika, õhusõiduki ehitus, käitamisprotseduurid ja lendude planeerimine jt;
  • ärivaldkonna üldised õppeained, mille raames keskendutakse lennundustegevuse korraldusele: lennundusettevõtte klienditeeninduse alused, turundus, lennutranspordi ökonoomika, majandusarvestuse alused, lennundustegevus ja keskkonnakaitse, logistika alused jt;
  • erialaained: broneerimissüsteemide kasutamine, lennujaama tehnika, lennundusettevõtte töö korraldamine jt.
  • Oluline on ka hea inglise keele oskus ja ärietiketi tundmine. 

Võrreldes teiste kõrgkoolide juhtimis- ja ettevõtte töö korralduse alaste õppekavadega on Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise õppekava rõhuasetus lennundustegevusel. Õppekava võimaldab omandada vajalikke teadmisi ja oskusi lennundusettevõtte allüksuste juhtimiseks. 

Tutvu eriala õppekavaga siin.    

Kuidas ja kus õpitakse?

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub suures osas lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.  

Õppetöös kasutatakse kaasaegset ning Eestis ainulaadset lennundusalast kirjandust ja kaasatakse oma eriala tippspetsialiste, kellest paljud teevad oma igapäevast tööd just lennundusettevõtete juhtivatel positsioonidel.     

Rohkete erialapraktikate raames näevad üliõpilased lisaks teoreetiliste teadmiste rakendamisele reaalses töökeskkonnas lennundust seestpoolt, mis omakorda loob eelduse edukaks spetsialiseerumiseks. Valikuid spetsialiseerumiseks on mitmeid: klienditeenindusest lennundusteabe vahetuse korralduseni, tulude juhtimisest lennuohutuse juhtimiseni, lennundusvaldkonna järelevalvest turuanalüüsini. 

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.   

Kuhu tööle?

Lõpetajana võid sa tööd leida lennundusettevõttes aga ka riigiasutuses. Peamised tööandjad on Tallinna Lennujaam ja regionaallennujaamad, erinevad lennundusettevõtted, sh Nordica, PanaviaticÕhuvägi, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk, Lennuliiklusteeninduse AS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Magnetic MROLennuamet jt.

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes teistes kõrgkoolides.