Õppekavad

Eesti Lennuakadeemia on rakenduskõrgkool, mille ülesandeks on koolitada lennundusspetsialiste erinevatele lennundusasutustele. 

Image: /photos/LennuvaliKarlLepp.jpg?1392814910954

Eesti Lennuakadeemias rakenduskõrghariduse päevases õppes on võimalik õppima asuda järgmistel õppekavadel:

  • lennuliiklusteenindus (ATS); 
  • lennundustehnika (lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid;  õhusõiduki ehitus ja hooldus)
  • õhusõiduki juhtimine (PIL);
  • lennundusettevõtte käitamine (AM);