Õhusõiduki juhtimise õppekava vastuvõtutingimused

Antud õppekavale kandideerimiseks tuleb Sul:

  • sooritada võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) B2 tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 75 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15);
  • reaalaine riigieksam (lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam);
  • läbida kutsesobivustest (koosneb kahest osast; isiksuslikult mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja);
  • tervisliku sobivuse kontroll (kontrolli hinnang "sobiv" ja "mittesobiv"; mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja) ning
  • vajalik on karistatuse puudumine kriminaalkorras ja sellises väärteo korras, mis takistab lennundusvaldkonnas töötamist.  

Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2.

Kutsesobivustestide kirjaliku osa sooritusele pääsemise eeltingimuseks on internetis kolme isiksuse omadusi hindava küsimustiku täitmine. Küsimustikud peavad olema täidetud vastuvõtu ajakavas määratud ajaks sõltuvalt sellest, millisel kuupäeval toimub testi sooritamine.

Õhusõiduki juhtimise õppekaval tehakse matemaatika või füüsika riigieksamitulemuste põhjal eelvalik. Kirjalikele kutsesobivustestidele lubatakse paremusjärjestuse alusel kuni 70 kandidaati.

Seejärel tehakse riigieksamitulemuste ja kutsesobivustestide tulemuste põhjal eelvalik.

Tervisliku sobivuse kontrolli saadetakse paremusjärjestuse alusel 13 õhusõiduki juhtimise õppekavale kandideerijat.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.   

  Õhusõiduki juhtimise õppekava
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam Vajalik on B2-tase
Kirjalik kutsesobivustest (võimalik sooritada enne sisseastumisperioodi)
20 punkti
Isiksuslik sobivus sobiv/mittesobiv
Sisseastumistest
50 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv/mittesobiv
Maksimumpunktide arv 100 punkti


Õhusõiduki juhtimise õppekava vastuvõtu ajakava

AVALDUSTE ESITAMISE EELNE vastuvõtukatsete periood

 

I aeg

II aeg

Registreerumine testile algab 10.01.2019

Kuni 21.04.2019

Kuni 02.06.2019

Kirjalike testide isiksuse omadusi hindava osa veebipõhine täitmine

Hiljemalt 22.04.2019

Hiljemalt 03.06.2019

Kirjalikud kutsesobivustestid

25.04.2019 (Tallinn) või
26.04.2019 (Eesti Lennuakadeemia)
Kell 10.00

06.06.2019 (Tallinn) või
07.06.2019 (Eesti Lennuakadeemia)
Kell 10.00

Esialgsed tulemused

07.05.2019

18.06.2019

AVALDUSTE VASTUVÕTT

20.06 –01.07.2019

AVALDUSTE ESITAMISE JÄRGNE vastuvõtukatsete periood

Kirjalike testide isiksuse omadusi hindava osa veebipõhine täitmine

Hiljemalt 02.07.2019 kella 12-ks.
Kirjalikele kutsesobivustestidele lubatakse riigieksami paremusjärjestuse alusel kuni 70 kandidaati

Kirjalikud kutsesobivustestid

03.07.2019 kell 10.00.
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

Kirjalike kutsesobivustestide tulemused SAISis 08.07.2019 kell 10.00.
Sisseastumiseksamile lubatakse üldise paremusjärjestuse alusel 45 kandidaati

Sisseastumiseksam 
(kirjalik osa + intervjuu)

09.07.2019 või 10.07.2019 või 11.07.2019
Kell 09.00 või 10.00 või 11.00 või 14.00
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

Sisseastumiseksami tulemused; üldine paremusjärjestus SAISis

12.07.2019
Tervisliku sobivuse kontrolli suunatakse üldise paremusjärjestuse alusel 13 kandidaati

Tervisliku sobivuse kontroll

16.07.2019 või 17.07.2019 või 18.07.2019. Toimumiskoht: Tallinn

Vastuvõtukomisjoni otsus

19.07.2019

Õppimatuleku või sellest loobumisest kinnitamine

22.07.2019

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.