Lennuliiklusteeninduse õppekava vastuvõtutingimused

Antud õppekavale kandideerimiseks tuleb Sul: 

  • täita veebipõhiselt isiksuse omadusi hindav küsimustik (ligipääsuks vajalik info saadetakse e-posti teel);  
  • sooritada arvutipõhised kutsesobivustestid FEAST 1. osa ja 2. osa (2. osale lubatakse 1. osa alusel 20 parimat kandidaati);
  • läbida intervjuu ja  
  • tervisliku sobivuse kontroll (kontrolli hinnang saab olla "sobiv" või "mittesobiv"; mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja). 

FEASTi 1. osale pääsemise eeltingimuseks on internetis isiksuse omadusi hindava küsimustike täitmine. Küsimustikud peavad olema täidetud vastuvõtu ajakavas määratud ajaks sõltuvalt sellest, millisel kuupäeval toimub testi sooritamine.      

Tervisliku sobivuse kontrolli saadetakse paremusjärjestuse alusel 10 lennuliiklusteeninduse õppekavale kandideerijat.                            

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.  

 Lennuliiklusteeninduse õppekava
Reaalaine riigieksam tulemust ei vaadata
Võõrkeele riigieksamvajalik B2-tase
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST I 
(võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi)
max 25 punkti
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST II max 35 punkti
Intervjuu 40 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv/mittesobiv 
Maksimumpunktide arv 100 punkti


Lennuliiklusteeninduse õppekava vastuvõtu ajakava

AVALDUSTE ESITAMISE EELNE vastuvõtukatsete
periood

 

I aeg
II aeg
Registreerumine
FEASTile algab: 10.01.2019

Kuni 21.04.2019

Kuni 02.06.2019

FEAST 1. osa 25.04.2019 (Tallinn) või
26.04.2019 (Eesti Lennuakadeemia)
Kell 12.00
06.06.2019 (Tallinn) või
07.06.2019 (Eesti Lennuakadeemia)
Kell 12.00
Esialgsete tulemuste teatamine

3 tööpäeva jooksul pärast testi

3 tööpäeva jooksul pärast testi

AVALDUSTE VASTUVÕTT 20.06 –01.07.2019

AVALDUSTE ESITAMISE JÄRGNE vastuvõtukatsete
periood

  FEAST 1. osa 02.07.2019 kell 10.00 või 14.00 (2 x 18 kandidaati)
-registreerumine testile kuni 28.06
03.07.2019 kell 10.00 või 14.00 (2 x 18 kandidaati)
04.07.2019 kell 10.00 või 14.00 (2 x 18 kandidaati)
Toimumiskoht: Eesti
Lennuakadeemia

FEAST 1. osa tulemuste teatamine SAISis

05.07.2019 kell 9.00
Järgmisele katsele lubatakse paremusjärjestuse alusel 20 kandidaati

Isiksuse omadusi hindava küsimustiku veebipõhine täitmine (20 kandidaati
05.07 kell 12.00 - 07.07.2019 kell 23.59

FEAST II ja sisseastumiseksam
(intervjuu)

09.07.2019 FEAST II kell 10.00; sisseastumiseksam kell 13.30 (kuni 7 kandidaati)
10.07.2019 FEAST II kell 10.00; sisseastumiseksam kell 13.30 (kuni 7 kandidaati)
11.07.2019 FEAST II kell 10.00; sisseastumi
seksam kell 13.30 (kuni 7 kandidaati)
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia
Sisseastumiseksami tulemused; üldine paremusjärjestus SAISis 12.07.2019
Tervisliku sobivuse kontrolli suunatakse üldise paremusjärjestuse alusel 10 kandidaati
Tervisliku sobivuse kontroll

16.07.2019 või 17.07.2019 või 18.07.2019. Toimumiskoht: Tallinn

Vastuvõtukomisjoni otsus

19.07.2019

Õppimatuleku või sellest loobumisest kinnitamine

22.07.2019

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.