Tervisliku sobivuse kontroll piloodiks ja lennujuhiks kandideerijale

Terviseuuringud peavad läbima ainult lennuliiklusteeninduse või õhusõiduki juhtimise erialale kandideerijad.  

Enamik terviseuuringuid sooritatakse lennuakadeemia poolt organiseeritud meditsiinilise kontrolli ajal Baltic Euromedical OÜ-s vastuvõtuprotsessi lõppfaasis. Terviseuuringutele saadetakse pingerea esimesed 10 kandidaati lennuliiklusteeninduse õppekaval ja 13 kandidaati õhusõiduki juhtimise õppekaval.

Eelnevalt tuleb perearstilt saada tõend ja teha röntgenuuring. Õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatel on vajalik saada oma perearstilt:

 • väljavõte ambulatoorsest kaardist viimase 5 aasta kohta (põetud haigused);          
 • tõend, et perearstile teadaolevalt ei ole kandidaadil esinenud psüühilisi häireid;
 • kopsude röntgenuuring.

NB! Sisseastumisavaldust esitades pole meditsiinilisi tõendeid ja tervise­uuringute läbimist tõendavaid dokumente vaja kohe akadeemiale esitada. Esmane pingerida selgub 6. juuliks 2018, seega mõistlik on  planeerida perearsti külastus perioodi 9. juuli kuni 16. juuli 2018.      

Akadeemiapoolne tervisliku sobivuse kontroll toimub juulikuus.  

Õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialadele kandideerijad läbivad Baltic Euromedical OÜ-s järgmised terviseuuringud:

Laboriuuringud:

 • vere kliiniline analüüs;
 • uriini analüüs;
 • vere lipiididesisalduse määramine;
 • veresuhkru analüüs.

Röntgen- ja funktsionaaldiagnostilised uuringud:

 • elektrokardiogramm (EKG);
 • toonaudiomeetria;
 • spiromeetria;
 • kopsude tippvoolu mõõtmine (PEF);
 • kõrva, nina ja kurgu kontroll;
 • silmade ja nägemise kontroll;
 • värvusnägemise kontroll Ishihara testidega ja vaatevälja hindamine Donders’i meetodil.         
Millised on konkreetsed meditsiinilised nõuded silmanägemisele? Kas silmad võivad olla laseroperatsiooniga korrigeeritud?

Piloodiks ja lennujuhiks õppida soovijal peab kaugnägevusteravus olema mõlemas silmas eraldi vähemalt 6/9 (0,7) ning koos 6/6 (1,0). Silma refraktsioonihäire ei tohi ületada +/-3 dioptrit. Lisaks kontrollitakse veel värvusnägevust, silmapõhjasid, vaatevälju jne.

Kui operatsioonijärgne refraktsioonihäire oli alla 5 dioptri, võib kaaluda tervisenõuetele vastavust pärast 12 kuu möödumist operatsioonist tingimusel, et silma refraktsioon on stabiilne, nägemisfunktsioon taastunud ning valgustundlikkus pole tõusnud.  

Lõpliku otsuse nii tervise, kui ka silmanägemise kohta teeb meditsiiniline komisjon. Eesti Lennuakadeemiasse immatrikuleerimiseks peab olema meditsiiniline kontroll positiivselt läbitud.