Õppekohtade arvud 2018. aastal

Õppekava 

Õppekohtade arv
Lennuliiklusteenindus (ATS) 6
Lennundustehnika (CNS/TECH)
26
Õhusõiduki juhtimine (PIL)
10
Lennundusettevõtte käitamine (AM)
13
Kokku55

Õppekulude hüvitamine

Kohustus hüvitada oma õppekulud kehtib: 

 • alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad eestikeelsel õppekaval täiskoormusega, kuid ei täida semestris õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu;
  õpivad eestikeelsel õppekaval osakoormusega;
  on enne lennuakadeemiasse praegusele õppekavale õppima asumist õppinud rakenduskõrgharidusastmel ja kellelt ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul nõutud õppekulude hüvitamist – läbitud õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul.
 • enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud riigieelarvelistel õppekohtadel õppivatele üliõpilastele, kes sooritavad ühes ja samas õppeaines eksamit, arvestust või muud kontrolli vormi rohkem kui kolm korda.
 • eksternidele;
 • külalisüliõpilastele osutatud õppeteenuse eest vastavalt sõlmitud koostöölepingutele.

Õppekulude hüvitamise määrad  2018/2019. õppeaastal

 • Õppekava täies mahus mitte täitvatele üliõpilastele on õppetasu 40 EUR/EAP, õhusõiduki juhtimise õppekaval on lennupraktika õppetasu 120 EUR/EAP;
 • osakoormusega õppivatele üliõpilastele kehtib õppetasu 40 EUR/EAP;
 • üliõpilasele, kes asub uuesti õppima rakenduskõrgharidusastmele ja kellelt ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul nõutud õppekulude hüvitamist, on õppetasu määraks õhusõiduki juhtimise õppekaval 120 EUR/EAP ja muudel õppekavadel 40 EUR/EAP;
 • üliõpilasele, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud. kehtib õppetasu määr õhusõiduki juhtimise õppekaval 120 EUR/EAP ja muudel õppekavadel 40 EUR/EAP.

Loe täpsemalt: