Lennujuhtide kutsesobivustest FEAST

FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) on 2-osaline arvutipõhine ingliskeelne kutsesobivustest, mis on kohustuslik ainult lennuliiklusteeninduse õppekavale kandideerijatele.   

FEAST test koosneb kahest osast. FEAST 1. osa tulemuste põhjal tehakse kandidaatide seas valik. FEAST 2. osa testile ja intervjuule lubatakse maksimaalselt 20 kandidaati pingerea alusel.     

FEAST testide pakett on professionaalne ja kõige kaasaegsem veebipõhine testimissüsteem, mida kasutatakse paljudes Euroopa riikides lennujuhi õpilaste valikul.

Test sisaldab endas mitmeid hindamismeetodeid. Need mõõdavad paljusid võimeid ja oskusi, mis on olulised õppe edukaks läbimiseks ja hilisemaks edukuseks lennujuhi ametis. 

FEASTi eesmärk on mõõta selliseid oskusi ja võimeid nagu otsustusvõime, loogilise mõtlemise võime, nägemistaju, tähelepanu, erinevate ülesannete üheaegne sooritamine, peast arvutamine ja ruumiline taju. Testid esitavad suuri nõudmisi keskendumisvõimele ning vajalik on püsivus. Testitakse ka inglise keele oskust. 

Testiks pole otseselt võimalik õppida, oluline on aga enne testi hästi välja puhata, et keskendumisvõime oleks hea.

  • Vaata pikemat koos videotega ingliskeelset FEASTi tutvustust siit.       

FEASTi sooritamise kord:

  • testid toimuvad Eesti Lennuakadeemia arvutiklassis vastuvõtu ajakavas määratud ajal;
  • sisseastuja peab katsetele pääsemiseks esitama isikut tõendava dokumendi;
  • katsete alguses teatab õppejõud töökorralduse;
  • komisjoni liikmetel on õigus üliõpilaskandidaat katsetelt eemaldada, kui kandidaat eksib töökorralduse vastu.   

  • Enne testi sooritamist tuleb kohapeal allkirjastada testi sooritaja nõusolek.        
  • FEASTi on võimalik sooritada ainult üks kord.