Lennundusalaste artiklite andmebaas

Lennundusalaste artiklite andmebaas on koostatud aastate jooksul meedias ilmunud artiklite põhjal. 1990ndate aastate artiklites on peamiselt kajastatud Eesti rahvusliku lennunduse arengut taasiseseisvunud perioodil. Sisukaid mõttevahetusi ja arutelusid leidub huvilistele kindlasti. Hilisematest väljaannetest saab teavet majandustegevuse, arenguplaanide ja seoses sellega kaasneva info kohta. Aastatega on vanemad artiklid kaotanud oma kaubandusliku välimuse kuid kõige tähtsam on sisu.

Eraldi rubriigis on avaldatud lennundusega seotud isikute edulugusid.

Lennunduslaste artiklite andmebaasi koostamise peamine eesmärk on säilitada meedias avaldatud materjale ning pakkuda huvilistele lennundusalaseid teadmisi. Üliõpilastel on mugav võimalus kasutada avaldatud materjale lõputööde ning uurimustööde koostamisel.

Lugejatelt ootan tagasisidet ja koostööd! Kui teil on materjale, mis võiksid olla avaldatud andmebaasis, siis võtke ühendust: raamatukogu@eava.ee.

Tänase seisuga on avaldatud umbes 300 artiklit ja lühiteadet, kuid neid lisandub juurde. Digiteerimisel on umbes 800-1000 artiklit. Kasutage võimalust konverentsidel ja seminaridel esitletud materjalid andmebaasis avaldada! Artiklite andmebaas avaneb SIIT.