Miks valida õppimiseks Eesti Lennuakadeemia?

Rakenduskõrghariduse eelised:   

 • õpingute ajal saab põhjaliku ülevaate tööandjatest;
 • õppetöösse kaasatakse palju praktikuid;
 • praktika ajal või lõputööd tehes leitakse tihti juba tulevane töökoht;
 • lõpetajatel on tööturule vastavad kutseoskused, mis võimaldavad koheselt peale lõpetamist tööturule siseneda;
 • lõpetajate tööhõive on väga kõrge.

Miks jätkata oma haridusteed just lennuakadeemias? 

 • unikaalsed erialad;
 • üliõpilasi on 300 ringis – see tagab personaalse kontakti ja mõnusa õhkkonna;
 • õppe- ja karjäärialane nõustamine ning üliõpilastest tuutorid;
 • saab kogeda tudengielu mitmes kõrgkoolis – ELA, EMÜ, TÜ; 
 • kaasaegne õppehoone simulaatorite, laborite, jõusaali ja kohvikuga;
 • 2013. aasta andmete põhjal 94% meie lõpetanutest töötab (neist 73% lennunduses) või õpib edasi.    
Vaata ka, mida arvavad 2014. aastal akadeemiasse sisse astunud noored vastuvõtuprotsessi korraldusest, sisseastujate nõustamisest ning kuidas on nad esimesel õppeaastal rahul õppetöö ja selle korraldusega. Vastava esmakursuslaste küsitluse tulemused leiad siit.      Eesti Lennuakadeemia koolitab riikliku rakenduskõrgkoolina spetsialiste lennundusettevõtetele. Õppeprotsessis rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid.        
Eesti Lennuakadeemia eripära seisneb selles, et õppetööd viivad lepingulistel alustel läbi Eesti ja välismaa lennundusettevõtetes ning kõrgkoolides töötavad vastava eriala kogenud spetsialistid. Sellega garanteeritakse koolitusprotsessi püsiv kvaliteet ja vastavus Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ning Euroopa Lennuohutusameti (EASA) nõuetele, mis omakorda tagab akadeemia lõpetanutele head võimalused Eesti ja Euroopa tööturul. 

Tudengite ja vilistlaste arvamused lennuakadeemiast:
 • "Tulin õppima Eesti Lennuakadeemiasse, sest lennunduse vastu oli suur huvi juba lapsepõlves tekkinud. Oma kogemusest võin öelda, et lennujuhiõpingud on mitmekesised ja  praktilised. Mis aga eriti oluline, see annab võimaluse töötada nii Eestis kui ka mujal Euroopas vastutusrikkal ning nõudlikul erialal. Õpingutele lisab väärtust lennuakadeemia mõnus õpikeskkond ja sõbralik koolipere." (Mariliis Õun, lennuliiklusteeninduse eriala tudeng)
 • "Lennuakadeemia üliõpilane käib läbi täisväärtusliku haridustee, mis hõlmab endas nii tipptasemel haridust, koostööd oma ala parimate spetsialistidega ja tähtsaid sidemeid lennundusvaldkonnas kui ka suurepärast tudengielu ja uusi sõpru kogu eluks. Pean lennuakadeemiat suurepäraseks hüppelauaks nii Eesti kui miks mitte ka Euroopa või maailma lennundusmaastikul karjääri loomiseks.“ (Toomas Välja, õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane)  

 • "Terased, andekad kursakaaslased ja motiveeriv omavaheline võistlusmoment. Kõiki innustatakse õppima mitte miinimumtulemusele, vaid A-le.“ (Eiko Kivisik, õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane)   

 • “Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.” (Peeter Lail, õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane)