Meeskonnatöö korraldamise algkoolitus ühe piloodiga käitamisel


Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
Eesti Lennuakadeemia või Tallinn (tellija ruumides)
Ajakava ja lisainfo
Ajakava saadetakse osalejatele enne koolituse algust
Õppemeetodid
Loeng
Õpetamise keeled
Eesti keel
Õppekavarühm
Transporditeenused
Koolituskava koostamise alus
Õhusõiduki juhtimise rakenduskõrghariduse õppekava (EHIS 2283)
Koolitaja(d)
Eesti Lennuakadeemia lennukoolitusorganisatsioon. Täpsem info instruktori kohta kontaktisikult
Maht
6 astronoomilist tundi
Koolituse hind
Koolituse hind sõltub osalejate arvust ja koolituse toimumiskohast
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada meeskonnatöö korraldamise (CRM) algteadmisi, eelkõige ühe piloodika käitamisel
Koolitusgrupi suurus
6-10 osalejat
Eesmärk
Selgitada koolitusel osalejatele CRM algkoolituse teemasid, keskendudes põhjalikumalt ühe piloodiga käitamise eripäradele
Õpiväljundid
Koolitusel osalemise tulemused teavad osalejad meeskonnatöö korraldamise algtõdesid ühe piloodiga käitamisel, oskavad jagada töökoormust ning tunnevad otsuste langetamise protsessi. Koolitusel osalemise tulemusel kujuneb arusaam, kuidas arendada vastupidavust ja paindlikkust ning mis tagab lennutegevusega seotud kommunikatsiooni efektiivsuse. Samuti oskavad osalejad hinnata ootamatute olukordade mõju meeskonnatöö korraldamisele ja õhusõiduki käitamisele
Koolituse teemad
 • Koolitus käsitleb CRM algkoolituse teemasid ning on fokusseeritud ühe piloodiga lennutegevuse spetsiifikale. Kontsentreerutakse algjärgnevatele teemadele:
 • Olukorra teadlikkus;
 • Töökoormuse jaotamine;
 • Otsuste langetamine;
 • Vastupidavuse/paindlikkuse arendamine;
 • Ootamatu olukorra mõju;
 • Efektiivne kommunikatsioon ja koordineerimine lennutegevuse ning maapealse teeninduse personaliga
 • Õppematerjalid
  Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Kontaktõppes osalemine 100%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolituse tõend koolitusel osalemise kohta
  Registreerumine ja lisainfo
  Meelis Koovit, meelis.koovit@eava.ee