Kroonika 1993 - 2013

Eesti Lennuakadeemia kroonika tutvustab olulisemaid daatumeid ja sündmusi kõrgkooli kujunemisloos aastatel 1993-2013

Eesti Lennuakadeemia faktides

Õpe toimub rakenduskõrghariduslikel õppekavadel:  

Rektorid      

                      Prof Villu Mikita                                                           Hr Jaan Tamm 
                     
R
ektor 1993-2009                                                   Rektor alates 1. sept. 2009