Vilistlaslugu

Jaanika Mölter 
Eesti Lennuakadeemia kvaliteedijuht

Pärast Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lõpetamist oli mõtteid palju ja elu sai uuritud mitmel pool, kuid eelistus kaldus Tartu poole. Pärast suve täis harjutusi iseseisvaks eluks sai lõplikuks valikuks Tartu Lennukolledž, mis pakkus põnevust ja uudsust. Soov oli õppida midagi asjalikku ja saada kõrgharidus. Eelistasin kahe jalaga maapeal olekut, kuna pelgasin kõrgust. Lennundus tundus just piisavalt tundmatu ja tume maa olevat, mida lähemalt uurida ning meelitas võimalus psühholoogiliste katsete läbi ka ennast testida. Muljetavaldav oli ka vastuvõtukomisjoni koosseis, mis koosnes Eesti lennunduse suurkujudest, kes on jätkuvalt eeskujuks. Aukartus ja lugupidamine lennundusspetsialistide vastu, mis sisseastumisel saatis mind, on täienenud uhkustundega, et saan anda oma panuse Eesti lennunduse arendamisse. Huvi lennunduse vastu on kasvanud ning olen levitanud vaimustusega seda lennunduspisikut ka teistele. Tore on kuuluda pühendunud ja oma valdkonda armastavate inimeste lennundusperre, kus tajud igal hetkel, kui vastutusrikas on lennundus. See on see, mis hoiab meid ka erksana.

Üliõpilasaeg oli vahva ja meeleolukas. Õpitud sai nii peamurdmist vajavat kõrgemat matemaatikat ja elektrotehnikat kui ka seistud treipingi taga ning polte/mutreid treitud. Võõraks ei jäänud ka sepistamise töö ja emotsioon keevitades elektroodiga laua külge kinni jäämisest. Kursusekaaslastega sai ühisel jõul läbi näritud pingutust nõudvatest õpingutest ja ühiselt nauditud ka üliõpilaselu võimalusi. Ühised ettevõtmised rikastasid õpingute aega. Meelde on jäänud meie jõulupeoks valmistatud näidend „Inimeste maa”, rebastepeod, üliõpilaste sügis- ja kevadpäevade üritused ning vahvad kolledžipere jõulupeod ja spordipäevad. Töö ja lõbu käisid käsikäes kuni lõpetamiseni ning lõputöö sai ka kaitstud. Kõike seda tänu pühendunud ja asjatundlikele õppejõududele: Milvi Jürissaar, Otto Taur, Rein Porro, Kalju Albert, Aavo Luuk, Jüri Krusealle, Viljo Viljasoo ja paljud teised.

Peale lõpetamist asusin tööle Tartu Lennukolledžisse (nüüdne Eesti Lennuakadeemia) õppeosakonna vanemspetsialistina ja tegelesin igapäevase töökorraldusega ning alustasin õppekavade nõuetega vastavusse viimist. Peagi said mulle osaks kvaliteedijuhi kohustused, mis lisas vastutuse õppekavade akrediteerimise ja lennundussertifikaatide eest. Õppekavad on lennuakadeemial kõik akrediteeritud ja Lennuamet kontrollib akadeemia tegevust regulaarselt ning sertifikaadid on kehtivad.

Töö kvaliteedijuhina on olnud põnev ja mitmekesine ning alati kaasa toonud rohkelt väljakutseid. Üheks suuremaks väljakutseks on olnud lennuakadeemias enesehindamise läbiviimine ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinnakonkursil osalemine. Lennuakadeemias töötamine on võimaldanud mul õppida ja areneda. Tänu akadeemia toetusele sain läbida ärijuhtimise magistriõppe Tartu Ülikoolis ja kvaliteedijuhi pädevuskoolituse Tallinna Tehnikaülikoolis ning osaleda Hollandis Ühinenud Lennuametite poolt korraldatud seadusandluse ja inimteguri koolitustel. Töö lennuakadeemias võimaldab iga päev midagi uut õppida ning olla kursis ümbritsevaga.

Rõõm on tegutseda Eesti lennunduses, kus igal pool on juba lennuakadeemia lõpetanud tervitamas. Kui ise hakkaja olla, jõuab kaugemale, kui unistadagi julged. Nautige õpinguaega ja käige läbi ka „eluülikool”. Läbi raskuste tähtede poole!