16. lennundusseminar

17.-18. novembril 2011 toimunud lennundusseminar leidis esmakordselt aset Eesti Lennuakadeemia vastvalminud uues õppehoones Ülenurmel. Varasemalt kohtuti Pühajärvel, mistõttu kandis üritus ka Pühajärve lennundusseminari nime.

Sissejuhatused teemadesse: 

1. Eero Pärgmäe, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Lennunduse teekaart kui vahend valdkonna koostöö tõhusamaks korraldamiseks.

2. Katrin Klimson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti riiklik lennuohutusprogramm (SSP)

  • Euroopa lennuohutusplaani 2011-2014 tutvustus,
  • regulatiivsed vajadused Eesti lennundusmaastikul,
  • koostöö lennundusorganisatsioonidega.

3. Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse AS
Single European Sky arendustegevus ja funktsionaalsed õhuruumi blokid - mida peaksid teadma ja tegema lennunduse erinevad osapooled

4. Tero Taskila, Estonian Air
Kuidas võiks Eesti lennundus toetada uueneva Estonian Airi strateegia elluviimist

5. Ants Aaver, Eesti Lennuakadeemia
Lennundushariduse väljakutsed tööandjate täpsustatud ootuste ja käivituva kõrgharidusreformi tingimustes

6. Arvo Palumäe, Eesti Õhuvägi
Ämari Lennubaasi tsiviil-sõjalise ühiskasutuse, õhuruumi struktureerimise ja piirkonna maapealse infrastruktuuride arendamise väljakutsed

7. Teo Krüüner, Eesti Lennuakadeemia; Ardo Oras
Lennu(ndus)liidu loomise vajalikkusest ja võimalustest

Töötubade kokkuvõtted:

1. Priit Rifk, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Lennunduse teekaart kui vahend valdkonna koostöö tõhusamaks korraldamiseks.

2. Katrin Klimson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti riiklik lennuohutusprogramm (SSP)

  • Euroopa lennuohutusplaani 2011-2014 tutvustus,
  • regulatiivsed vajadused Eesti lennundusmaastikul,
  • koostöö lennundusorganisatsioonidega.

3. Üllar Salumäe, Lennuliiklusteeninduse AS
Single European Sky arendustegevus ja funktsionaalsed õhuruumi blokid - mida peaksid teadma ja tegema lennunduse erinevad osapooled

4. Maido Veebel, Estonian Air
Kuidas võiks Eesti lennundus toetada uueneva Estonian Airi strateegia elluviimist

5. Ants Aaver, Eesti Lennuakadeemia
Lennundushariduse väljakutsed tööandjate täpsustatud ootuste ja käivituva kõrgharidusreformi tingimustes

6. Arvo Palumäe, Eesti Õhuvägi
Ämari Lennubaasi tsiviil-sõjalise ühiskasutuse, õhuruumi struktureerimise ja piirkonna maapealse infrastruktuuride arendamise väljakutsed

7. Teo Krüüner, Eesti Lennuakadeemia; Ardo Oras
Lennu(ndus)liidu loomise vajalikkusest ja võimalustest