Valik programme õppematerjalide valmistamiseks

Sisupakettide loomine

 • Sisupakettide loomine
 • eXe - lihtne eestikeelne sisupaketi loomise vahend, mis on vabavara (st tasuta allalaetav). Programm tuleb enne kasutama hakkamist eelnevalt installeerida oma arvutisse. Kasutajatel on võimalus valida erinevate kujundusmallide ja vahendite vahel.
  Kasutusjuhendid: Programmi eXe kasutamine , eXe võimalused 
 • CourseLab - võrreldes eelnevaga pakub enam võimalusi nii kujunduse kui ka vahendite osas. Võimaldab luua keerukamaid sisupakette ning mängulisemaid ülesandeid.
  Näited: Õhusõidukite lennuomadused, Wie stellen wir Fragen 
 • xErte - XML keelel ja flash tehnoloogial põhinev redigeerimisprogramm, mille abil saab lihtsalt koostada interaktiivseid õpiobjekte (sarnane CoursLabiga).
 • Edicy - internetipõhine keskkond oma veebilehe tegemiseks.
  Kasutusjuhend
 • Weebly - internetipõhine keskkond oma veebilehe tegemiseks.
  Kasutusjuhend. Näide: Eesti lennunduse ajalugu 

Küsimustike loomine

Audioloengu loomine

 • CamStudio - ekraanipildi (heliga) salvestamiseks. Saab luua audioloengut nt PowerPoint ettekandega.
  Kasutusjuhend
 • Audacity - heli salvestamiseks ja töötlemiseks.  

Veel kasulikku