E-õpe

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil.

e-õpe on näiteks

 • kursus õpikeskkonnas Moodle;
 • veebipõhised õppematerjalid
 • videoloengud;
 • suhtlemine (foorumid, veebiseminarid jm) jms.
Täielikult veebipõhise e-ppe korral toimub kogu kursuse õppeprotsess veebipõhiselt.
Osaliselt veebipõhise e-õppe korral toimub  osa õppest veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorset õpet, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks jne.

E-õppe komponentide valimisel on oluline:

 • aktiivse õppimise soodustamine;
 • õppetöö paindlikumaks muutmine ja õppijate õpioskuste arendamine;
 • õppijatele õppimiseks sobiva aja, koha ja tempo valiku võimaldamine;
 • õppijate erinevate eelteadmistega, õpistiilidega ning taustteadmistega arvestamine;
 • materjalide valikul õppijate kultuurilisele mitmekülgsusele toetumine;
 • võimaldab õppijal analüüsida kursuse sisu ja nõudeid, hinnata neid ja anda kursusele mitmekülgset tagsisidet;
 • kursuse interaktiivsuse suurendamine ja õppijatele parema tagasiside andmine edusammudest;
 • auditoorse õppetöö täiendamine.

Kursuse väljatöötamine on protsess, mille jooksul luuakse terviklik kursus (õppematerjalid, testid, juhendid jm) digitaalseid vahendeid kasutades.

Veebipõhiste õppematerjalide loomisel ja e-kursuse koostamisel ei pea õppejõud ise kõiki tehnilisi ja metoodilisi vahendeid teadma ning kasutada oskama. Õppejõu poolt ootame tahet õppeprotsessi kvaliteedi parandamiseks läbi e-õppe võimaluste.

Pöördu haridustehnoloogi poole, kes

 • aitab valida kursuse jaoks sobivaid metoodikaid ja tehnoloogiaid;
 • annab soovitusi, kuidas õppematerjale ette valmistada ja kujundada;
 • vajadusel vormistab õppejõu koostatud materjali (sisu) põhjal veebipõhise õppematerjali;
 • aitab kursust tehniliselt disainida;
 • aitab kavandada õppijate toetust kursuse läbiviimise erinevatel etappidel;
 • vajadusel kaasab maerjalide väljatöötamise protsessi multimeediaspetsialisti (videoloengute, animatsioonide vm loomine);
 • aitab kursuse kohta saadud tagasisidele toetudes kursust paremaks muuta.