Aruandlus

1 kuu jooksul pärast lähetuse lõppemist tuleb stipendiaadil sihtasutusele esitada järgmised dokumendid:

  • lähetuse aruanne (asub taotlussüsteemis);
  • üritusel osalemise kinnitus (väljastab korraldaja/vastuvõtja). Näiteks tunnistus, sertifikaat, diplom, kinnituskiri;
  • osavõtutasu arve ja maksekorraldus (kontoväljavõte);
  • sõidupiletite originaalid (lennureisi puhul pardakaardid, rongi, bussi või laeva originaalpiletid).

Lähetuse toimumist ja kestust kinnitavad sõidupiletitel näidatud kuupäevad, mistõttu peab stipendiaat kindlasti esitama sõidupiletite originaalid Eestist kuni sihtkohta ja tagasi (NB! mitte koopiad või arved). Piletite kaotamisel neid asendada ei saa.

Isikliku sõiduauto kasutamine on lubatud juhul, kui see on lepingus selliselt kokku lepitud, sõidetakse lähiriikidesse ja esitatud on teekonda tõestavad kütusetšekid.

SA Archimedes ei säilita aruandele lisatud sõidupiletite ja majutuse arveid ja muid dokumente, mida ei ole nõutud.

Oluline! Euroopa Sotsiaalfondi toetuse kasutamine peab kindlasti olema dokumentidega tõestatud! Kui neid nõutud kujul ei esitata, tuleb toetus tagasi maksta. Toetus võidakse tagasi küsida ka juhul, kui stipendiaat ei esita aruannet õigeaegselt.