Auliikmed

Auliikme tiitel on Eesti Lennuakadeemia kõrgeim tunnustus. Tiitli eesmärk on väärtustada ning tunnustada pikaajalist ja märkimisväärset panust Eesti lennunduse, lennundushariduse ja Eesti Lennuakadeemia arendamisse.

Auliikmed valib akadeemia nõukogu, esmakordselt anti tunnustus välja akadeemia 20. aastapäeva raames 2013. aasta aprillis.  

Eesti Lennuakadeemia auliikmeteks on:

  • erukindralmajor Teo Krüüner
Erukindralmajor Teo Krüüner juhtis lennuakadeemias pilootide väljaõpet aastatel 2005-2014, kuid lennunduses tegev on ta üle 50 aasta. Krüüner oli toetajaliige Tartu Lennukolledži asutamisel ning mängis olulist rolli taasiseseisvunud Eesti riigikaitses, kui temast sai Eesti Õhuväe taaslooja ja selle ülem. Teo Krüüner on sooritanud rohkem kui 8000 lendu, lennanud rohkem kui kahekordse helikiirusega ning kõrgustel kuni 24 km.
  • Rein Porro
Rein Porro on üks Tartu Lennukolledži asutajaliikmetest, samuti üks Nõo Keskkooli lennundusklassi rajajatest. Lisaks on Porrol oluline roll Eesti Lennuameti, esimese Eesti eralennukooli ja Piirivalve lennusalga loomisel. Rein Porro on lennanud kokku 20 000 lennutundi, sellest lennuõpetajana 14 500.    
  • Villu Mikita

Rector Emeritus Villu Mikita oli Tartu Lennukolledži/Eesti Lennuakadeemia esimene rektor, tänu kellele võtame täna iseendastmõistetavalt Eestis lennunduskõrghariduse saamise võimalust kaasaegses õpikeskkonnas ja rahvusvaheliselt tunnustatud programmide alusel. Mikita pani aluse nii Eesti lennundushariduse tänapäevasele ideoloogiale, struktuurile kui materiaal-tehnilisele ressursile. Tema initsiatiivil on loodud rahvusvahelist tunnustust omavad lennunduskoolitusorganisatsioonid ja elukestva õppe raames toimiv lennundusharidussüsteem. 

  • Mart Enneveer
Mart Enneveer on töötanud lennukolledžis, -akadeemis alates 1994. aastast – lisaks õppetooli juhtimisele ja professuurile ka arendusdirektorina ja teadus-arenduskeskuse juhatajana. Ta on andnud märkimisväärse panuse nii lennunduskõrgkooli kui lennundushariduse arengusse ja väärib kahtlemata akadeemia kõrgeimat tunnustust.
  • Valter Pakk

Valter Pakk on Tartu Lennukolledži ja Eesti Lennuakadeemia pikaajaline, teenekas, kindlameelselt ainult töövõtulepingu alusel töötav õppejõud, eksamite ning lõputööde kaitsmiskomisjoni liige ja esimees. Ta on erinevate, täiesti ootamatute näidete, teemalaiendite ning küsimuste küsimisega pikki aastaid ärgitanud ja treeninud lennuakadeemia ja -kolledži üliõpilaste mõtlemisvõimet, mõttevabadust ning meelekindlust. Ta ei ole olnud niivõrd akadeemik või teadlane, kuivõrd artist. Auditoorium on tema lava ja loeng etendus. 

Pildil (vasakult): auliige Mart Enneveer, rektor Jaanus Jakimenko, auliige Teo Krüüner ning auliige Valter Pakk. Foto: Kairi Naha.


Aasta õppejõud

Alates 2012. aastast valitakse lennuakadeemias aasta õppejõudu, kes on silma paistnud heade õpetamismeetoditega, keda iseloomustab hea esinemisoskus ja üliõpilassõbralikkus ning kes tegeleb aktiivselt enesetäiendamisega.

Tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada õppejõudude tööd, huvitavat ning innovaatilist lähenemist õppetööle ning innustada ja inspireerida õppejõude üliõpilaste jaoks olulistele väärtustele rohkem tähelepanu pöörama.  

Aasta õppejõud valitakse lennuakadeemia tudengite ja töötajate poolt ning kuulutatakse välja lõpuaktusel.

Aasta õppejõu tiitli on pälvinud:

  • 2015/2016. õppeaastal Karl-Eerik Unt, lennundustehnilise koolituse osakonna koolitusjuht, lektor (kuni jaanuar 2016);
  • 2014/2015. õppeaastal Kert Kotkas, õigusõpetuse assistent;
  • 2013/2014. õppeaastal Madis Parv, lennutehnilise koolituse osakonna gaasturbiinmootorite assistent;  
  • 2012/2013. õppeaastal Heikki Tapani Keskikuru, lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna lennujuhtimise instruktor ja lektor.