Auliikmed

Auliikme tiitel on Eesti Lennuakadeemia kõrgeim tunnustus. Tiitli eesmärk on väärtustada ning tunnustada pikaajalist ja märkimisväärset panust Eesti lennunduse, lennundushariduse ja Eesti Lennuakadeemia arengusse.

Auliikmed valib akadeemia nõukogu, esmakordselt anti tunnustus välja akadeemia 20. aastapäeval 2013. aastal.  

Eesti Lennuakadeemia auliikmeteks on:

 • Mati Meos

Mati Meos on olnud akadeemia nõunike kogu liige ja esimees juba 14 aastat. Tegelikult algas "Lendur Mati" võitlus (tsitaat äsjailmunud juubeliraamatust) Eesti lennundushariduse püsimise ja arengu eest juba palju varem - möödunud sajandi 90ndatel, kui ta Riigikogu liikmena ja aktiivse poliitikuna toetas lennunduskoolitust nii ideede kui ka ressursside hankimise tasandil. Mati Meos on kooli nõunik selle sõna kõige otsesemas tähenduses - kui vaja annab juhtkonnale juhtimisalast nõu ja abi või ka manitsust, kui vaja jagab varblastega, st esmakursuslastega, oma lennundusalast eruditsiooni. Tema rajatud ja juhitud lennundusmuuseum on akadeemia jaoks hindamatu varaait ja lennunduspäevad annavad tudengitele võimaluse armastatud tegevusalal nii higi valada kui ka hinge kosutada.

 • Jaak Umborg

Jaak Umborg on olnud 2003. aastast akadeemia side- ja navigatsioonisüsteemide õppe- ning arendustöö eestvedaja - nii osakonnajuhataja, professori kui ka hea kolleegina. Ta on jätkuvalt avaldanud didaktika ja inseneripedagoogika alaseid artikleid tunnustatud rahvusvahelistes väljaannetes. Hingelt on Jaak tõeline oma erialale pühendunud õpetaja - see väljendub nii tema õppejõutöös kui ka selle töö suurepärases kokkuvõttes, mille ta ise on koostanud - selleks on 2017. aastal ilmunud õpik "Raadiotehnika alused".  

 • erukindralmajor Teo Krüüner
Erukindralmajor Teo Krüüner juhtis lennuakadeemias pilootide väljaõpet aastatel 2005-2014, kuid lennunduses tegev on ta üle 50 aasta. Krüüner oli toetajaliige Tartu Lennukolledži asutamisel ning mängis olulist rolli taasiseseisvunud Eesti riigikaitses, kui temast sai Eesti Õhuväe taaslooja ja selle ülem. Teo Krüüner on sooritanud rohkem kui 8000 lendu, lennanud rohkem kui kahekordse helikiirusega ning kõrgustel kuni 24 km.
 • Rein Porro
Rein Porro on üks Tartu Lennukolledži asutajaliikmetest, samuti üks Nõo Keskkooli lennundusklassi rajajatest. Lisaks on Porrol oluline roll Eesti Lennuameti, esimese Eesti eralennukooli ja Piirivalve lennusalga loomisel. Rein Porro on lennanud kokku 20 000 lennutundi, sellest lennuõpetajana 14 500.    
 • Villu Mikita

Rector Emeritus Villu Mikita oli Tartu Lennukolledži/Eesti Lennuakadeemia esimene rektor, tänu kellele võtame täna iseendastmõistetavalt Eestis lennunduskõrghariduse saamise võimalust kaasaegses õpikeskkonnas ja rahvusvaheliselt tunnustatud programmide alusel. Mikita pani aluse nii Eesti lennundushariduse tänapäevasele ideoloogiale, struktuurile kui materiaal-tehnilisele ressursile. Tema initsiatiivil on loodud rahvusvahelist tunnustust omavad lennunduskoolitusorganisatsioonid ja elukestva õppe raames toimiv lennundusharidussüsteem. 

 • Mart Enneveer
Mart Enneveer on töötanud lennukolledžis, -akadeemis alates 1994. aastast – lisaks õppetooli juhtimisele ja professuurile ka arendusdirektorina ja teadus-arenduskeskuse juhatajana. Ta on andnud märkimisväärse panuse nii lennunduskõrgkooli kui lennundushariduse arengusse ja väärib kahtlemata akadeemia kõrgeimat tunnustust.
 • Valter Pakk

Valter Pakk on Tartu Lennukolledži ja Eesti Lennuakadeemia pikaajaline, teenekas, kindlameelselt ainult töövõtulepingu alusel töötav õppejõud, eksamite ning lõputööde kaitsmiskomisjoni liige ja esimees. Ta on erinevate, täiesti ootamatute näidete, teemalaiendite ning küsimuste küsimisega pikki aastaid ärgitanud ja treeninud lennuakadeemia ja -kolledži üliõpilaste mõtlemisvõimet, mõttevabadust ning meelekindlust. Ta ei ole olnud niivõrd akadeemik või teadlane, kuivõrd artist. Auditoorium on tema lava ja loeng etendus. 

Pildil (vasakult): auliige Mart Enneveer, rektor Jaanus Jakimenko, auliige Teo Krüüner ning auliige Valter Pakk. Foto: Kairi Naha.


Aasta õppejõud

Alates 2012. aastast valitakse lennuakadeemias aasta õppejõudu, kes on silma paistnud heade õpetamismeetoditega, keda iseloomustab hea esinemisoskus ja üliõpilassõbralikkus ning kes tegeleb aktiivselt enesetäiendamisega.

Tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada õppejõudude tööd, huvitavat ning innovaatilist lähenemist õppetööle ning innustada ja inspireerida õppejõude üliõpilaste jaoks olulistele väärtustele rohkem tähelepanu pöörama.  

Aasta õppejõud valitakse lennuakadeemia tudengite ja töötajate poolt ning kuulutatakse välja lõpuaktusel.

Aasta õppejõu tiitli on pälvinud:

 • 2017/2018. õppeaasta parimad õppejõud kuulutatakse välja lennuakadeemia lõpuaktusel 15. juunil 2018;
 • 2015/2016. õppeaastal Karl-Eerik Unt, lennundustehnilise koolituse osakonna koolitusjuht, lektor (kuni jaanuar 2016);
 • 2014/2015. õppeaastal Kert Kotkas, õigusõpetuse assistent;
 • 2013/2014. õppeaastal Madis Parv, lennutehnilise koolituse osakonna gaasturbiinmootorite assistent;  
 • 2012/2013. õppeaastal Heikki Tapani Keskikuru, lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna lennujuhtimise instruktor ja lektor.