DoRa


DoRa stipendiumi eesmärgiks on luua Eesti magistrantidele, doktorantidele, noortele teadlastele ja õppejõududele tingimused teadmiste ja kogemuste rahvusvaheliseks vahetuseks ning uute teadusalaste kontaktide tekkeks.

Eesti Lennuakadeemia osaleb DoRa T7 ja T8 tegevuses. Tegevus 7 kannab nimetust „Rahvusvahelise mõõtme tugevdamine õppetöös läbi magistrantide õpirände“ ja Tegevus 8 „Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses“.


Toetatakse:

- Välismaal toimuval rahvusvahelisel erialasel konverentsil osalemist;

- Välismaal toimuval seminaril või kursusel osalemist;

- Teisi õppe- ja teadustööga seotud tegevusi (nt. raamatukogus töötamine, labori kasutamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, välistöödel osalemine, konsultatsioonid). Ürituse teema peab olema stipendiaadi uurimistööga tihedalt seotud.

Lähetused peavad kestma 3-21 päeva. Lähetus lähiriikidesse võib olla ka lühem, kuid peab sisaldama vähemalt 8 töötundi sihtkohas.

Stipendiaatide valiku teeb akadeemia, st et esialgne taotlus tuleb esitada akadeemia DoRa programmi koordinaatorile:
Karine Mandel, karine.mandel[at]eava.ee


Protseduur:

1. Akadeemia teeb rahastusotsuse ning stipendiaatide andmeid saadetakse SA-le Archimedes (elluviijale) iga kuu 10. kuupäevaks, kuid akadeemiale tuleb taotlejal dokumendid esitada enne 10. kuupäeva.

2. Stipendiaatide andmed esitab akadeemia elektrooniliselt ja need peavad sisaldama stipendiaadi nime, kontaktandmeid, ürituse nime ja toimumise aega. Andmed tuleb sihtasutusele edastada esimesel võimalusel, kuid üldjuhul mitte hiljem kui 4 nädalat enne lähetuse algust.

3. Andmete laekumisel akadeemiast võtab SA Archimedes valitud stipendiaadiga 3 tööpäeva jooksul e-maili teel ühendust, et sõlmida stipendiumi kasutamise leping. Lepingu sõlmimiseks tuleb stipendiaadil esitada täidetud andmik (avaneb taotlussüsteemis peale nimekirja kinnitamist), ürituse päevakord, üritusele registreerimise kinnitus või kutse ning kinnitus osavõtutasu suuruse kohta.

4. Stipendiumi ettemakse tehakse üldjuhul 2 nädala jooksul pärast lepingu mõlemapoolset allkirjastamist. Kui stipendiaat ei ole varasemate stipendiumilepingutega võetud kohustusi korrektselt täitnud, võib Sihtasutus Archimedes teha stipendiumi makse peale lähetuse toimumist esitatud aruande ja dokumentide alusel.


Kes võivad taotleda?

DoRa stipendiaatide valiku teeb akadeemia vastav komisjon. Rahastamiseks võib koordinaator esitada ainult oma kooli üliõpilasi ja töötajaid. Stipendiumi võib määrata isikule, kes on lähetuse toimumise hetkel:

  • riiklikult tunnustatud õppekava magistrant;
  • õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat.

Erandina võib kõrgkool stipendiumi määrata ka põhiõppe üliõpilasele, kui ta osaleb teadusüritusel ettekandega ja vastab stipendiumi saamise teistele kriteeriumitele.

Programmi kinnitatud teksti leiate siit