FEASTi eelsooritamine 24.05, registreeru siin I Sisseastumisavaldus esita 19.06-29.06

Lennuliiklusteenindus

Kelleks saadakse?

Nii nagu autodel on sõitmiseks vaja auto- ja laevadel mereteid, on õhusõidukitele loodud nähtamatud rajad taevas. Lennuliiklusteeninduse erialal on sul võimalik õppida lennujuhiks, kelle ülesandeks ongi tagada korrapärane, ohutu ja kiire lennuliiklus riigi õhuruumis.  

Lennujuhina vastutad sa ohutu ja efektiivse lennuliikluse korraldamise eest ning juhid liiklust lennutrassidel. Samuti pead sidet pilootidega ja näed lennukite asukohta radariekraanilt. Lisaks aitad sa piloote mööda teistest lennukitest, tagad selle, et lennukid oleksid alati üksteisest ohutus kauguses ja lennurajad ei ristuks, juhid piloodi läbi udu ja tormise ilma ning lõpuks aitad tal ohutult lennuväljal maanduda.  

Lennujuhid töötavad vastavalt oma kvalifikatsioonile erinevates lennujuhtimisüksustes:

  • piirkondlikus lennujuhtimisüksuses töötav lennujuht hajutab õhusõidukeid, andes pilootidele korraldusi ja nõuandeid, mis tagavad lennuliikluse ohutuse marsruutidel ehk tegeleb peamiselt ülelendudega kogu Eesti õhuruumis; 
  • lähenemislennujuhtimisüksuses töötava lennujuhi ülesandeks on juhtida lennuliiklust lennuvälja lähisõhuruumis, kus lõikuvad lennutrassid;
  • lähilennujuhtimisüksuses töötav lennujuht juhib liiklust lennuvälja läheduses ja lennuväljal. Ta annab juhiseid ruleerivatele õhusõidukitele, edastab piirkondlikult lennujuhtimisüksuselt saadud marsruudilubasid startivatele õhusõidukitele ning vastutab hajutuse eest lennurajal ja lennuvälja lähialas.
Image: /photos/IMG_6557.JPG?1389790662849

  • Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas. Kõik vajalik oma unistuse täitmiseks on Eesti Lennuakadeemias olemas. (Mark-Julius Pikat, lennuliiklusteeninduse eriala tudeng)  

Mida õpitakse?

Omandades lennujuhi ametit saad sa teadmisi tehnikaainetest, majandusest ja ettevõtlusest, psühholoogiast, meteoroloogiast, navigatsioonist ja süvendatult lennuliikluse korraldamisest. 

Tutvu eriala õppekavaga siin.      

Kuidas ja kus õpitakse?   

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub enamasti lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.  

Vajuta pildile ja vaata ringi tornisimulaatoris.   

Lennujuhtimisprotseduuride, töövõtete ja raadioside praktiline omandamine toimub erilise sisustusega õppelaborites ehk simulaatorites. Simulaatorkompleks on arvutipõhine töökeskkond, kus tegutsevad nii lennujuhid, instruktorid kui pseudopiloodid. Ekraanidele kuvatakse 360-kraadine vaade lennujuhi positsioonilt lennuväljale. Kasutada on võimalik eri tüüpi õhusõidukeid, teisi sõidukeid, mis lennuväljal liiguvad, mitmete erinevate reaalsete lennuväljade kujutisi ning imiteerida erinevaid ilmaolusid.  

Vajuta pildile ja vaata ringi pseudopilootide ruumis.

Simulaatorõppele järgneb kahel viimasel õppeaastal praktika reaalsetel lennujuhi tööpositsioonidel erinevatel Eesti lennuväljadel.

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.

Kuhu tööle?

Lennujuhina võid sa leida tööd Lennuliiklusteeninduse ASis, Tallinna Lennujaamas, Õhuväe Ämari lennubaasis jm.     

Mida peab tegema sisseastumiseks?

  • Sooritada tuleb võõrkeele riigieksam (inglise, saksa või prantsuse keel) tasemel B2;   
  • lisaks tuleb läbida arvutipõhine kutsesobivustest FEAST;       
  • intervjuu ja  
  • tervisliku sobivuse kontroll.       

Lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijate puhul ei vaadata reaalaine riigieksami tulemust, kuid kandideerijate matemaatilisi võimeid testitakse kutsesobivustestiga.  

Loe erialast rohkem ka www.lennujuht.ee vahendusel või Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.       


Kui Sul on soov kohe Euroopasse lennujuhina tööle siirduda, siis võid kandideerida Eurocontroli treeningkursusele. Eurocontrol koolitab lennujuhte oma keskusele Hollandis. Väljaõpe kestab umbes kaks ja pool aastat ning toimub koostöös Prantsusmaal Toulouse’is asuva lennundus- ja kosmonautikakooliga. Koolitus algab iga aasta märtsis ja oktoobris. Kandideerimise ja tingimuste kohta loe lähemalt siit.

Eurocontrol kasutab lennujuhtide valimiseks sama testide komplekti (FEAST) nagu Eesti Lennuakadeemia. Kui soovid, siis saad akadeemias sooritada vajaliku testi oma sobivuse väljaselgitamiseks. Kui soovid FEASTi sooritada väljaspool vastuvõttu ja lennuakadeemiasse kandideerimist, siis on test tasuline. Testi on võimalik sooritada ühekuulise etteteatamisega.

Lisainfo:
Anu Vare, lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna juht
e-post anu.vare@eava.ee

Euroopas töötavate lennujuhtide treenimist ja eluolu näitab lähemalt allolev Euronewsi videolõik.  

Fotod: Lennuliiklusteeninduse AS, Urmas Oja, Karl Lepp.