Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vastuvõtutingimused

Vajalik on:

  • võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) vähemalt B1-tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 50 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15); 
  • reaalaine riigieksam (kitsas või lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam). Laia matemaatika, enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksami tulemusele lisatakse + 16 punkti. 
  • Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. 

  Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam minimaalne B1 (B2 ja kõrgem annab 10 lisapunkti)
Kirjalik kutsesobivustest 30 punkti
Sisseastumiseksam 30 punkti 
Maksimumpunktide arv 100 

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.