Lennundusettevõtte käitamise eriala vastuvõtutingimused

Vajalik on:

  • võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) vähemalt B1 tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 50 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15);
  • reaalaine riigieksam (kitsas või lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam). Laia matemaatika, enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksami tulemusele lisatakse + 16 punkti.
  • Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2. 

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. 

  Lennundusettevõtte käitamise eriala
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam inimaalne B1 (B2 ja kõrgem annab 10 lisapunkti)
Sisseastumiseksam 60 punkti
Maksimumpunktide arv 100

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.