2017/2018. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.

Vastuvõtutingimused ja -protsess erinevad erialati.       

Tutvu iga eriala nõuetega eraldi:


Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. Maksimaalne võimalik kandidaadi konkursipunktide arv on 100. 

 Lennuliiklus-teenindus Lennunduse side- ja navigatsiooni-süsteemid Õhusõiduki juhtimine Lennundus-ettevõtte käitamine Õhusõiduki ehitus ja hooldus
Reaalaine riigieksam x 30 punkti 30 punkti 30 punkti 30 punkti
Võõrkeele riigieksamB2 minimaalne B1   (B2 ja kõrgem -
10 lisapunkti)
B2 minimaalne B1 (B2 ja kõrgem - 10 lisapunkti) minimaalne B1 (B2 ja kõrgem - 10 lisapunkti)
Kirjalik kutsesobivustest x 30 punkti 20 punkti x 30 punkti
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST I max 25 punkti x x x x
Arvutipõhine kutsesobivustest FEAST II max 35 punkti x x x x
Isiksuslik sobivus x x sobiv x x
Sisseastumiseksam / intervjuu 40 punkti 30 punkti 50 punkti 60 punkti 30 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv x sobiv x x
Maksimumpunktide arv 100 100 100 100 100