Vastuvõtu ajakava 2017

Sul on küsimus vastuvõtu kohta?
Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta e-posti aadressil vastuvott@eava.ee.

Avalduste esitamise eelne periood   

Õhusõiduki juhtimise (PIL), lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia (CNS) ning õhusõiduki ehituse ja hoolduse (TECH) erialal tuleb sisseastumiseks sooritada kirjalik kutsesobivustest. Kutsesobivustest on võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi.

 • Registreerumine testile hiljemalt 21.05.2017 (maksimaalselt 100 kandidaati).    
 • Kirjalike kutsesobivustestide isiksuse omadusi hindava osa sooritamine veebipõhiselt hiljemalt 30.05.2017 kella 09.00-ks
 • Kirjalikud kutsesobivustestid õhusõiduki juhtimise (PIL), lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia (CNS) ning õhusõiduki ehituse ja hoolduse (TECH) õppekavale kandideerijatele toimuvad Eesti Lennuakadeemias kohapeal 06.06.2017 kell 12.00. Eelduseks on isiksuse omaduste küsimustike tähtajaline täitmine.
 • Tulemused (esialgsed) 19.06.2017.

Kutsesobivusteste on võimalik sooritada igal kandidaadil vaid üks kord kalendriaastas. Juhul kui testid on sooritatud avalduste esitamise eelsel perioodil, siis ei saa neid uuesti sooritada juulis.  

Arvutipõhised ingliskeelsed kutsesobivustestid FEAST I (kestus keskmiselt 3 tundi) lennuliiklusteeninduse (ATS) erialale kandideerijatele: 

 • Eesti Lennuakadeemias 24.03.2017 kell 10.00 (max 18 kandidaati)
 • Eesti Lennuakadeemias 24.05.2017 kell 10.00 (max 18 kandidaati)
 • Tulemused: 31.03.2017 ja 31.05.2017.

Avalduste vastuvõtu periood

19.06-29.06.2017 ööpäev läbi interneti aadressil www.sais.ee,
avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil kell 23.59;
akadeemia õppeosakonnas 19.06-29.06.2017 tööpäeviti kell 9.00-16.00.

Lennuliiklusteeninduse (ATS), õhusõiduki juhtimise (PIL), lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia (CNS) ja õhusõiduki ehitus ja hoolduse (TECH) erialale kandideerijatel kirjalike kutsesobivustestide isiksuse omadusi hindava osa (küsimustike ja ankeedi) täitmine veebipõhiselt hiljemalt (kokku täitmise aeg kuni 3 tundi): 

 • neljapäev, 29.06.2017 kell 23.59

Arvutipõhised ingliskeelsed kutsesobivustestid FEAST I (kestus keskmiselt 3 tundi) Eesti Lennuakadeemias lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatele (eelduseks on isiksuse omaduste küsimustike ja ankeedi tähtajaline täitmine):

 • esmaspäev, 03.07.2017 kl 10.00 ja kell 14.00 (2 x 18 kandidaati);
 • teisipäev, 04.07.2017 kl 10.00 ja kell 14.00 (2 x 18 kandidaati);
 • kolmapäev, 05.07.2017 kl 10.00 ja kell 14.00 (2 x 18 kandidaati);
 • tulemuste teatamine SAIS-s 07.07 kell 16.00, järgmisele katsele pääseb 20 parimat.

Kirjalikud kutsesobivustestid Eesti Lennuakadeemias õhusõiduki juhtimise (PIL) erialale kandideerijatele (eelduseks on isiksuse omaduste küsimustike ja ankeedi tähtajaline täitmine):

 • esmaspäev, 03.07.2017 kell 10.00 

Õhusõiduki juhtimise õppekaval reaalaine riigieksami tulemuste paremusjärjestuse alusel maksimaalselt 70 kandidaati (arv täpsustatakse 30.06.2017):

Kirjalikud kutsesobivustestid Eesti Lennuakadeemias lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia õppekava (CNS) ja õhusõiduki ehitus ja hoolduse (TECH) erialale kandideerijatele (eelduseks on isiksuse omaduste küsimustike ja ankeedi tähtajaline täitmine):

 • teisipäev, 04.07.2017 kell 11.00 

Kirjalike kutsesobivustestide tulemuste teatavakstegemine:

 • Võimete testide pingerida: reede, 07.07.2017 kell 12.00;
 • PIL õppekava kandidaatide isiksuslik sobivus teatatakse hiljemalt 09.07.2017 kell 14.00.

Arvutipõhised ingliskeelsed kutsesobivustestid FEAST II (kestus keskmiselt 3 tundi) ja sisseastumiseksam lennuliiklusteeninduse (ATS) erialale kandideerijatele (elregistreerimine ühele päevale):

 • teisipäev, 11.07.2017 kell 10.00 (kuni 7 kandidaati ); sisseastumiseksam kell 13.30;
 • kolmapäev, 12.07.2017 kell 10.00 (kuni 7 kandidaati); sisseastumiseksam kell 13.30;
 • neljapäev, 13.07.2017 kell 10.00 (kuni 7 kandidaati); sisseastumiseksam kell 13.30.
Sooritama lubatakse arvutipõhiste kutsesobivustestide FEAST I tulemuste paremusjärjestuse alusel maksimaalselt 20 kandidaati (arv täpsustatakse 07.07.2017).  


Sisseastumiseksam/intervjuu õhusõiduki juhtimise (PIL), lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia (CNS), lennundusettevõtte käitamise (AM), õhusõiduki ehituse ja hoolduse (TECH) eriala kandidaatidele toimuvad alljärgnevatel aegadel (eelregistreerimine ühele päevale):

 • teisipäev, 04.07.2017 kell 13.00 (ainult CNS, TECH erialale kandideerijatele)
 • teisipäev, 11.07.2017 kl 10.00, kell 12.00, kell 14.00;
 • kolmapäev, 12.07.2017 kl 10.00, kell 12.00, kell 14.00;
 • neljapäev, 13.07.2017 kl 10.00, kell 12.00, kell 14.00. 

Õhusõiduki juhtimise õppekaval paremusjärjestuse alusel sisseastumiseksamile lubatavate kandidaatide arv täpsustatakse 10.07.2017. 

Vastuvõtukomisjoni otsus erialadel AM, CNS, TECH – 14.07.2017.

Tervisliku sobivuse kontroll – paremusjärjestuse alusel 10 lennuliiklusteeninduse erialale (ATS) kandideerijat ja 13 õhusõiduki juhtimise erialale (PIL) kandideerijat. Eelregistreerimine ühele päevale:

 • esmaspäev, 17.07.2017;
 • teisipäev, 18.07.2017;
 • kolmapäev, 19.07.2017.  

Vastuvõtukomisjoni otsuse(erialad ATS ja PIL - neljapäev, 20.07.2017 kell 16.00. 

Õppimatulekut või sellest loobumist kinnitada internetiaadressil www.sais.ee või kirjalikult hiljemalt 24. juulil 2017.