Teated ja uudised

Avatud juurdepääsuga teadusinformatsioon

Digitaalraamatukogu ning Open Access liikumine võimaldavad ligipääsu vabavaralise teaduskirjanduse kasutamiseks.

Allpool mõned infoallikate aadressid:

http://dspace.utlib.ee - andmebaasidest üle toodud dissertatsioonid, magistri-ja doktoritööd, e-raamatud. Mõningal juhul küsib kasutajaandmeid.

http://www.doaj.org - kontrollitud, retsenseeritud materjalid, artikleid üle 460000.

http://oaister.worldcat.org

http://www.base-search.net - Saksamaa Bielefeld Ülikooli projekt

http://scholar.google.com - otsib infot ka tasulistest ajakirjadest

http://scirus.com - loodus-ja täppisteadused, sotsiaal-ja humanitaarvaldkonnad

Lisainfot teadusportaalide ja andmebaaside kohta leiab näiteks Tartu Ülikooli Raamatukogu koduleheküljelt  http://www.utlib.ee

Avatud mõtteid ja tulemuslikke otsinguid!