Ohutusjuhtimise süsteem lennunduses


Toimumisaeg
Tellimisel
Toimumiskoht
E-õpe/konsultatsioonid kokkuleppel
Ajakava ja lisainfo
Ajakava eraldi
Õppemeetodid
E-õpe, vajadusel konsultatsioonid
Õpetamise keeled
E-õpe inglise keeles/ konsultatsioonid eesti või inglise keeles
Õppekavarühm
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika
Koolituskava koostamise alus
Eesti Lennuakadeemia Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava, EHIS nr 118817
Koolitaja(d)
Mattias Kosemets, mattias.kosemets@eava.ee
Maht
78 iseseisva töö tundi
Koolituse hind
E-õpe 120 eurot, konsultatsiooni hind lisandub
Sihtgrupp
Lennundusorganisatsioonide töötajad ja teised teemast huvitatud isikud
Koolitusgrupi suurus
Kokkuleppel
Eesmärk
Koolitusel osalejad saavad tervikülevaate lennundusohutuse ja ohutusjuhtimise süsteemi vahelisest seosest ja SMS-i toimimise põhialustest
Õpiväljundid

Koolituse läbimisel teab osaleja ohutusjuhtimise baasmõisted, mõistab ohutusjuhtimise olemust, tunneb SMS-i komponente ja elemente vastavalt ICAO SMS raamistikule (ohutuspoliitika ja eesmärgid, riskide haldamine, ohutuse tagamine ja edendamine) ning omab ülevaadet SMS-i rakendamise põhialuste kohta

Koolituse teemad
 • Lennundusohutuse baasmõisted;
 • Ohutusjuhtimise olemus;
 • ICAO SMS raamistik
 • Õppematerjalid
  E-õppe materjalid, lisaks Annex 19, ICAO Doc9859 ja Riiklik lennundusohutuse programm
  Nõuded koolituse läbimiseks
  Osalemine e-õppes ja/või konsultatsioonis ning testi sooritamine tulemusega vähemalt 75%
  Koolituse läbimisel väljastatav dokument
  Eesti Lennuakadeemia täienduskoolitusel osalemist kinnitav tunnistus
  Registreerumine ja lisainfo
  Koolituse täpsemad teemad ja eesmärk lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga.
  Registreerimine ja lisainfo: karine.mandel@eava.ee