Vilistlaslugu

Üllar Salumäe
Lõpetanud 2009. a lennuliiklusteeninduse eriala  

Minu suhe lennundusega sai alguse 1994. a, kui asusin õppima Tartu Lennukolledžisse lennujuhi erialale. Sarnaselt enamikule mu kursusekaaslastest oli varasem kokkupuude/teadmine lennundusest pehmelt öeldes põgus. Otsustavaks põhjuseks sai kombinatsioon kolmest tegurist: huvi täiesti uue valdkonna vastu, hea sõbra (hilisema kursusekaaslase ja nüüdse pikaajalise kolleegi) sarnane situatsioon ja parema alternatiivi puudumine. 

Esimene kontakt kolledžiga oli pisut hirmutav. Kursust tutvustavale üritusele oli kohale tulnud märkimisväärne hulk huvilisi (minu mäletamist mööda üle 100 inimese), matemaatika ning füüsika eksam sisseastumisel (olin küll reaalainetes tugev, kuid tugev „külakooli“ tasemel) ning 30 miinuskraadi õues (ööbisime katsete ajal EPA ühiselamus ning ühel ööl külmus toas aknalauale asetatud limonaadipudel korraliku plaksuga katki). Ka esimesed loengud ei olnud just julgustavad. Tolleaegne Lennuameti peadirektor Mati Sõrmus luges talle omase madala ning pisut monotoonse häälega lennundusseadusandlust ning eeskirju ja lennundusest mitte just liiga palju teadjana oli kohati raskusi keskendumisega.

Edasine õppetöö läks aga juba huvitavamaks. Tõenäoliselt ei ole ma kunagi õppinud nii intensiivselt (ega olnud nii pruun, sest vastukaaluks külmale talvele oli 1994. a suvi erakordselt soe) kui eksamiteks teooria osa lõpus. Tahtmine ja huvi olid suured ja „sõrm lennundusele antud“. Esimene õppeperiood lennukolledžis päädis lõpuaktusega 1995. aasta suvel ning Tallinnasse lennujuhina tööle asumisega. Tänu tolleaegsele olukorrale lennujuhtimisalase lennunduspersonaliga oli karjäär (vahest ülemääragi) kiire. Juba vähem kui aasta peale tööle asumist juhendasin instruktorina teisi. Uusi pädevusi ja oskusi lisandus kiirelt, kuid tänu lennukolledžis saadud heale baasharidusele ning oskustele õnnestus suuri möödalaskmisi vältida. Kolmanda lennujuhtide kursuse väljaõppeprotsessis osalesin juba õppejõu/instruktorina.

2007. a astusin taas koolipinki, et jätkata lennundusalast haridusteed. Vahepealsel perioodil oli lennukolledžist saanud täiemahuline rakenduskõrgkool ning 2009. a lõpetasin juba teistkordselt Eesti Lennuakadeemia.

Hetkel töötan Lennuliiklusteeninduse AS-is lennujuhtimisosakonna juhatajana ja siiani ka praktiseeriva lennujuhina. Kokkupuuted akadeemiaga on muutunud küll ebaregulaarsemateks, kuid suhted ja koostöö on olnud väga kasulikud, soojad ning head.