Vilistlaslugu

Kertu Martšenkov 
Lõpetanud 2002. a lennujaama käitamise eriala  

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus ja merendusosakonna lennundustalituse ekspert   Toonase lennukolledži valik kõrgkoolina, kus omandada kõrgemat haridust, oli täitsa juhuslik. Lennunduse pisikut kui sellist minus eelnevalt ei olnud, küll aga tundus valdkond huvipakkuvana. Mis puutub konkreetse eriala valikusse, siis tundus minu valitud eriala õppekavas olevatest mulle kõige sobilikum. On üsna tavaline, et inimesed, saades teada, mis kooli olen lõpetanud, küsivad, kas õppisin piloodiks. Kuigi suhtun suure lugupidamisega selle eriala omandanutesse, ei ole minus endas mitte kunagi pakitsenud soovi lenduriks saada.

Lennunduses köidab mind eelkõige selle valdkonna spetsiifilisus ning unikaalsus, samuti üleilmsus. A. S. Exupery raamatu „Väike Prints” nimitegelase vestluskaaslane, kes ühel päeval sõna otseses mõttes keset Sahara kõrbe taevast alla kukkus, oma raamatusse lennukit ei joonistanud, kuna tema arvates oleks see osutunud liiga keeruliseks. Nii see tõepoolest on, keeruline värk! Paljude lihtinimeste jaoks veel tänapäevalgi on „lendamise ime” suur müstika, kuigi kõigel on olemas oma loogiline ja põhjendatud seletus.

Eesti mastaape silmas pidades meeldib mulle, et kogu meie lennundustegevus on üldjoontes kui peo peal, eriti kehtib see lennunduse valdkonnas töötavate-tegutsevate inimeste kohta. Tööalaselt on just see, kui tead ja tunned inimesi, suureks plussiks, eelkõige lihtsustab see suhtlemist - hea on teada, kelle poole võimalike probleemide tekkimisel pöörduda ning vajadusel professionaalset nõu küsida.

Minu igapäevatööd on päris raske kahe lausega kokku võtta – lisaks tavapärastele tööülesannetele võib ette tulla täiesti ootamatuid probleeme, mis vajavad kiiret lahendamist ning mil ei ole toetuda ühelegi varasemale analoogsele juhtumile. Põhitegevuseks on ministeeriumis siiski seadusloomealane tegevus – lennundusalase regulatsiooni ICAO nõuetele vastavuse jälgimine/vastavusse viimine, samuti Euroopa Liidu ning EASA normdokumentide läbitöötamine ja vajadusel ettepanekute esitamine Eesti õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks. Arvestades meie riigi väikest rahvaarvu ja sellest tulenevat erialase inimressursi nappust, ei ole täna mõeldav meie õigusloomealane tulemuslik tegevus ilma tiheda ning tõhusa koostööta ministeeriumi haldus- ja valitsemisalas töötavate kolleegidega. Kuna lennundus on globaalselt standardiseeritud valdkond, on tihtipeale küsimuste kerkimisel hea pöörduda ka aastatepikkuse töö käigus kujunenud heade rahvusvaheliste kolleegide poole, kellega vajadusel nõu pidada ning kelle juurdunud tegevuspraktikast snitti võtta.

Kui tihedad suhted on mul hetkel tänase Eesti Lennuakadeemiaga? Isiklikus plaanis võin öelda, et selles koolis veedetud aastad on minu ellu kestvalt jätnud nii mõnegi lähedase sõbra ning palju ilusaid mälestusi, samuti on akadeemia töötajate seas ohtralt toredaid inimesi, kellega kohtumised valmistavad alati rõõmu. Suurimaks ühendavaks lüliks akadeemia kui institutsiooniga on iga-aastased novembrikuised lennundusseminarid, mida varasemalt peeti Pühajärvel, nüüd akadeemia hoones Ülenurmel. Tegemist on väga tänuväärse ettevõtmisega, mida Eesti Lennuakadeemia jätkuvalt väga edukalt korraldab, suur tänu koolile selle kiiduväärt ettevõtmise eest ning loodetavasti jääb see traditsioon kestma ka järgnevatel aastatel!

Akadeemia uksest astun alati sisse positiivsete tunnete ning meeldivate mälestustega. Alati on hea meel näha kooliajast tuttavaks saanud nägusid – inimesi, kelle igapäevatööks on tudengitele teadmiste jagamine ja õppeasutuse jätkusuutliku ning eduka toimimise tagamine. Samuti on rõõm näha kooli tulemuslikke ettevõtmisi uute arengute püüdlemisel ning eesmärkide elluviimisel.

Eestimaa vajab haritud ja hakkajaid spetsialiste, kelle tööst oleneb riigi lennundustegevuse ohutu, nõuetekohane ning efektiivne ja arenguline toimimine. Tore, et meil on olemas kõrgkool, kust selle eesmärgi saavutamiseks vajalikke teadmisi omandada! :)