Allan Tart
Vilistlane, lõpetanud side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala

Lõpetasin lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala 2008. a töötades Õhuseiredivisjonis radarispetsialistina. 2008. aasta sügisest asusin tööle Lennuliiklusteeninduse AS-i seireseadmete insenerina ja jätkasin õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis telekommunikatsiooni erialal.

Õpingute käigus märgiti minu häid õpitulemusi Ericsson Eesti AS-i stipendiumiga. Oma magistritöös uurisin võimalusi Mode S vastussignaali signaal-müra suhte parendamiseks. Töö kirjutasin suures osas Brüsselis EUROCONTROL-is. Märkimist väärib asjaolu, et tööd kirjutama asudes olin esimene eestlasest palgaline töötaja selles Euroopa ühes olulisimas lennundusorganisatsioonis. Minu magistritöö põhjal kirjutatud teaduslikud artiklid kanti ette Alžeerias ja Horvaatias toimuvatel konverentsidel.

Lisaks rahvusvahelistele projektidele olen tegev ka Lennuliiklusteeninduse AS-i sisestes projektides. Hetkel käimasolevatest võib esile tõsta seireseadmete infrastruktuuri uuendamist ja Tallinna lennuvälja seiresüsteemi töövõimekust hindava aparatuuri loomist.