E-õppe all mõeldakse õpetamist osaliselt või täielikult arvuti ja interneti abil.

Õppetöö läbiviimisel e-õppe kasutamine võimaldab

 • muuta õppetöö mitmekesisemaks
 • anda õppijatele võimalus õppida aktiivselt ka peale auditoorset õppetööd
 • kasutada uusi tehnilisi võimalusi: videoloengut, audioloengut, virtuaalset rühmatööd
 • edastada elektroonilisi õppematerjale parooliga kaitstud keskkonnas
 • korraldada süsteemset suhtlemist foorumi kaudu
 • muuta õppijad aktiivsemaks
 • omada täpset ülevaadet õppijate tegevustest

E-õppe võimalused Eesti Lennuakadeemias

 • Veebipõhised kursused Moodle keskkonnas

Eesti Lennuakadeemia kasutab e-õppe keskkonda Moodle. Kursustele juurdepääsu on võimalik piirata võtmesõnaga.

 • Loengute salvestamine
Automaatne Echo360 salvestussüsteem paikneb kahes lennuakadeemia auditooriumis: B203 ja C200 (vajadusel saab paigaldada ka teistesse auditooriumitesse).  

Metoodiline ja tehniline tugi:

 • haridustehnoloog Anu Roio, anu.roio@eava.ee, 744 8121, ruum B101 
 • multimeediaspetsialist Lii Nuut, lii.nuut@eava.ee, 744 8113, ruum B104