Hanked

Eesti Lennuakadeemia ostab õppeteenust lihtsustatud hanke korras alljärgnevate 2016. a kõrghariduse 1. astme õppekavade õppeainete läbiviimiseks:

Õppeaine

EAP

Eeldatav osalejate arv

Semes­ter

Kõrgem matemaatika I

7,0

65

1

Kõrgem matemaatika II 

6,0 

65 

2

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

3,0

30

2

Insenerigraafika

3,0

35

1

Materjaliõpetus

3,0

25

1

Elektrotehnika

5,0

45

2

Füüsika alused

6,0

65

2

Elektroonika üldkursus

6,0

45

3

Vabaained

3

3

1-3

Lõplike elementide analüüs

3,0

20

4

Õhusõiduki ehitusmehaanika praktikumid

6 tundi

20

2

Pakkumine esitada 11. juuliks 2016. a e-posti aadressil signe.vanker@eava.ee.

Lisainfo:
Signe Vanker, õppeosakonna juhataja
e-post signe.vanker@eava.ee, tel 744 8110